Archiwum autora: biuro

Badania UDT w pigułce

Częstotliwość badań wykonywanych przez UDT rozpoczyna się od pierwszego badania techniczno-odbiorczego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu, które to wykonuje się przed przystąpieniem do jego użytkowania. Jest to warunek uzyskania decyzji zezwalającej na jego eksploatację. Kolejnym badaniem, które będzie trzeba przeprowadzić to badanie okresowe, które przeprowadzane jest zgodnie z harmonogramem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. Nr 113, poz. 1211, ze zm.) i zależy od czasu eksploatacji danego urządzenia. W przypadku zbiorników stalowych podziemnych eksploatowanych powyżej 20 lat rewizję wewnętrzną i próbę szczelności przeprowadza się co 5 lat, a rewizję zewnętrzną co rok. Dla zbiorników eksploatowanych krócej niż 20 lat okresy pomiędzy kolejnymi badaniami są dłuższe – rewizja wewnętrzna i próba szczelności do 10 lat i rewizja zewnętrzna co 2 lata.Prób szczelności nie wykonuje się dla zbiorników wyposażonych w międzyścienny system wykrywania wycieku. Oprócz badań okresowych przeprowadza się badania doraźne po zakończeniu modernizacji lub naprawy zbiornika a także w przypadku stwierdzenia jego niewłaściwego stanu. Badanie doraźne przeprowadza się również po niebezpiecznym uszkodzeniu zbiornika lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją.

Przeprowadzane są również kontrole przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, które to sprawdzają, czy wszystkie zbiorniki na paliwa ciekłe na stacjach paliw i w bazach paliw zostały dostosowane do wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063, ze zm.).

Należy pamiętać, że nawet już zmodernizowany zbiornik musi przejść badanie techniczno-odbiorcze, w przyszłości będzie także podlegał okresowym inspekcjom.

 

Cała prawda o posadowieniu zbiorników

Ze względu na fakt, że wkradło się wiele nieporozumień i niedomówień dotyczących posadowienia zbiorników na ON, chcielibyśmy tę kwestię wyjaśnić.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w UE, a także w Polsce od roku 2004 zbiorniki plastikowe oraz stalowe podlegają następującym przepisom:

1. UDT – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063)

2. – prawo ochrony środowiska

3. budowlanym – Prawo Budowlane (Dz.U nr. 106, poz. 1136 z póź. zm.)

4. PPOŻ – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej.

Ad.1. Rozporządzenie to dopuszcza do stosowania na potrzeby wewnętrzne (własne) zbiorniki dwupłaszczowe (lub jednopłaszczowe z wanną wychwytującą) posiadające stały monitoring przestrzeni międzypłaszczowej.

Zgodnie z w/w przepisami niedopuszczalne jest przechowywanie paliw i olejów na gospodarstawach rolnych w:

– beczkach

– mauzerach

– zbiornikch stalowych jednopłaszczowych podziemnych i naziemnych, np. niezmodernizowanych stacjach paliw

Natomiast zakupione zbiorniki dwupłaszczowe, o pojemności powyżej 2,5m3 należy zgłosić do eksploatacji w lokalnym UDT.

ad.2. przepisy mówią, że zbiorniki spełniające wymogi UDT spełniają również wymogi prawa ochrony środowiska. Należy zwrócić jednak uwagę na zapis przepisów mówiący o konieczności zgłoszenia użytkowania zbiornika do lokalnego inspektoratu OŚ. Otóż można uzyskać zwolnienie z tej uciążliwośći, dzięki uzyskaniu od dostawcy zbiornika badań powtredzających brak konieczności zgłoszenia – poziom emisji węglowodorów przy użytkowaniu zbiorników. Wykonana na zlecenei firmy INDUSTRY “analiza rozprzestrzeniania substancji” wyklucza koniecznośc dokonywania zgłoszenia.

ad.3. Ze względu na fakt, iż zgodnie z prawem budowlanym zbiorniki nie są ani budowlą ani budynkiem oraz posiadają konstrukcję przenośną (nie są na stałe związane z gruntem) nie podlegają przepisom prawa budowlanego, czyli nie wymagają pozwolenia na budowę. Takiego pozwolenia wymaga natomiast:

– podłoże w formie tzw. wylewki,

– instalacja elektryczna.

ad.4. Rozporządzenie określa środki ochrony przeciwpożarowej, w tym gaśnice (w przypadku zbiorników plastikowych gaśnica o poj. 12kg), oznaczenia oraz odległości przy posadowieniu zbiornika:

– 10m od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej

– 5m od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej

Dodatkowo:

– Zbiornik powinien być posadowiony na płaskiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni, wykonanej z materiału niepalnego. Podstawa musi być, co najmniej 30 cm szersza i dłuższa od samego zbiornika. Grubość podstawy musi wynosić, co najmniej 5 cm. Szczegółowe wymagania w tym zakresie powinny być określone w dokumentacji technicznej zbiornika.

– Zabronione jest lokalizowanie zbiorników do przechowywania oleju napędowego w garażach oraz w innych pomieszczeniach wewnątrz budynków.

Informacje dotyczące poszczególnych pojemności można znaleźć w instrukcji obsługi dołączanej do zbiornika.

Niestosowanie się przez gospodarstwa rolne do w/w przepisów będzie niestety ma wymierne konsekwencje, także finansowe. Do kontroli została wyznaczona miedzy innymi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która zgodnie z ZASADAMI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI musi skontrolować min. 15 tys. gospodarstw w roku 2014 r. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zostaną zredukowane płatności bezpośrednie proporcjonalnie do naruszeń. Maksymalna kwota redukcji może wynieść 5%.

Viscomat – pompa dla wymagających

Pompy wirnikowe

VISCOMAT zaliczany jest do rodziny pomp wirnikowych, zaprojektowany w sposób nowoczesny, posiadający efektywne rozwiązania dla różnego rodzaju olejów i smarów. Dzięki szerokiemu wyborowi modeli VISCOMAT zadowala potrzeby:

 • transferu dużych ilości cieczy o średnim ciśnieniu pomiędzy zbiornikami
 • gwarantuje dobre szybkości przepływu pod wysokim ciśnieniemv70

Cechy główne:

 • cicha praca
 • regularność przepływu charakteryzująca się brakiem drgań
 • wysoka wydajność ssania
 • kompaktowa konstrukcja

Cechy konstrukcyjne:

Pompa asynchroniczna, zamknięta, wentylowana, silnik AC (stopień ochrony: IP 55), dostępna o różnych napięciach i częstotliwościach. By-pass zintegrowany z korpusem pompy. Silnik ze stopu spiekanego. Uszczelnienie wału obrotowego dostępne od strony pompy.

Charakterystyka pracy:

 • przepływ do 25 do 50 l/min (6,1 do 13,2 gal/min)
 • ciśnienie 6 bar
 • praca ciągła
 • natężenie hałasu poniżej 70 dB

vv      vvv     vvvv

 

Pompy przekładniowe

VISCOMAT typu przekładniowego został zaprojektowany jako nowoczesne, skuteczne rozwiązanie dla różnego rodzaju wymagających olejów lub smarów. Dzięki szerokiemu wyborowi modeli VISCOMAT zadowala potrzeby:

 • transfer cieczy o średnim ciśnieniu pomiędzy zbiornikami,
 • gwarantuje dobre szybkości przepływu pod wysokim ciśnieniem

Wspólne cechy wszystkich modeli:v200300

 • cicha praca
 • regularność przepływu charakteryzująca się brakiem drgań
 • wysoka wydajność ssania
 • kompaktowa konstrukcja

Cechy konstrukcyjne:

Pompa asynchroniczna, zamknięta, wentylowana, silnik AC (stopień ochrony: IP 55), dostępna o różnych napięciach i częstotliwościach. Korpus aluminiowy. By-pass zintegrowany z korpusem pompy. Mechanizm ze stopu spiekanego ze specjalnie zaprojektowanym profilem wewnętrznym. Uszczelnienie mechaniczne na wale silnika, dostępne od strony pompy.

Charakterystyka pracy:

 • przepływ do 9 do 14 l/min (2,4 do 3,7 gal/min)
 • ciśnienie od 12 do 25 bar (175 do 355 psi)
 • praca ciągła
 • natężenie hałasu poniżej 70 dB

v     vv     vvv

 

Pompy olejowe DC

Nowy i kompletny asortyment pomp do przesyłania i dostarczania ropy naftowej, obsługiwane przez silniki prądu stałego. Pompy te doskonale odpowiadają potrzebom rynku. Pompy są specjalnie zaprojektowane do transferu ropy ze zbiorników mobilnych, w sytuacji gdzie elektryczność lub przyłącza pneumatyczne są niedostępne. Silnik jest wyposażony w akumulator, dzięki czemu dostawa cieczy może być zawsze dokonana. Dostępna jest wersja z czujnikiem ciśnienia, która pozwala na dostawę bez niedogodności związanych z włączaniem czy wyłączaniem pompy. Dzięki ich łatwej instalacji, pompy te mogą stanowić zarówno  wyposażenie mobilne na pojazdach jak i być wykorzystywane w portach, na łodziach i przy pracach rolnych.

Specyfikacja:vdc

 • pompa przekładniowa
 • aluminiowy korpus
 • ‚wejście’ i ‚wyjście’ ze złączkami gwintowanymi
 • stopień ochrony IP 55
 • czujnik ciśnienia (opcja)
 • kable połączeniowe akumulatora z bezpiecznikiem (opcja)

Charakterystyka pracy:

 • przepływ od 5 do 10 l/min (1,4 do 2,8 gal/min)
 • ciśnienie pracy od 5 do 10 bar (70 do 140 psi)
 • lepkość oleju 2000 cSt
 • cykl pracy 30 min
 • natężenie hałasu poniżej 65 Db

d       dd       ddd

Podstawowe różnice między pistoletami manualnymi

Pistolety manulane zostały starannie zaprojektowane, aby zaspokoić potrzebę bezpieczeństwa, łatwości obsługi oraz skuteczności najbardziej wymagających klientów. Charakteryzują się one wysoką wydajnością w oparciu o ich niski opór przepływu w połączeniu z prostotą użytkowania oraz ekonomiczną ceną. Ze względu na ich cechy, mogą one znaleźć zastosowanie nawet przy wysokich transferach paliwa jak również przy pracy grawitacyjnej. Pistolety wyposażone są w dźwignię bezpieczeństwa, zdejmowaną blokadę spustu i są dostępne z rozmaitymi złączkami gwintowymi oraz zredukowaną wylewką na benzynę bezołowiową.

1Wersja Self 2000 do dziś jest punktem odniesienia w dziedzinie pistoletów do ręcznego  dozowania paliwa. Wyposażone w wytrzymałą, aluminiową obudowę ze zintegrowanym złączem obrotowym wykazują możliwości przepływu do 120 l/min.

 

2Wersja Self 3000 posiada odporny, aluminiowy korpus w połączeniu z anty-wstrząsową plastikową powłoką, która ułatwia obsługę użytkowania powodując uchwyt wygodny w przytrzymywaniu nawet przy niskich temperaturach. Zintegrowane złącze obrotowe gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa. Pistolet ten posiada możliwości przepływu do 150 l/min. Dzięki redukcji mocy potrzebnej do otwarcia zaworu, Self 3000 może być wykorzystywany do transferu cieczy o ciśnieniu roboczym do 10 bar.

Plastikowa wersja z przepływem do 80 l/min jest również dostępna. Jak i zarówno wersja na wodę i płyny spożywcze.

3        4        5

K24 – mały licznik, duże możliwości

Przepływomierz cyfrowy K24 przeznaczony jest do płynów o niskiej lepkości. Bardzo łatwy w montażu, wyposażony w ekran przystosowany do instalacji w różnorodnym położeniu. Nadaje się idealnie jako instrument do kontroli dystrybucji cieczy. Wytrzymała, zaplombowana obudowa sprawia, że licznik nadaje się do wykorzystywania praktycznie w każdych warunkach.

 • Korpus z aluminium (K24) lub wzmocnionego poliamidu (wersja plastikowa).
 • Polipropylenowa turbina.2
 • Rodzaje impulsów: jednokanałowy, kontaktron.
 • Karta elektroniczna z wyświetlaczem LCD: 5-cyfrowy częściowy od 0.1 do 99999, 6-cyfrowy łączny od 1 do 999999.
 • Wskazanie przepływu.
 • Powtarzalność 0.2%. Spadek ciśnienia <0.03 bar na 120 l/min.
 • Możliwość kalibracji.
 • Zasilany dwoma bateriami typu AAA.

Wydajność:4

 • przepływ 20-120 l/min
 • dokładność +/- 1%
 • powtarzalność 0.2%
 • maksymalne ciśnienie pracy 20 bar (wersja aluminiowa)
 • ciśnienie rozsadzające 100 bar (wersja aluminiowa)

5

 

Polecane pompy zasilane akumulatorowo

Pompy Panther DC stworzone, aby uzupełnić gamę pomp Panther do dystrybucji oleju napędowego. Są to pompy łopatkowe, samozasysające, z dużą szybkością przepływu i jednocześnie przy łatwej obsłudze i prostym montażu.

Pompy wyposażone są w integralny bypass, zawór przelewowy i ssący. Są one również wyposażone w uszczelnienie mechaniczne, które zapewnia wysoki standard niezawodności pdc2412nawet w niskich temperaturach pracy. Wersja 24/12 może być stosowana w przypadku obu napięć.

Kompaktowe, bezpieczne i niezawodne, mogą być zamontowane na maszynach do robót ziemnych i mobilnych dystrybutorach przy pojazdach silnikowych z dostępnym zasilaniem akumulatorowym.

Specyfikacja techniczna:

 • żeliwny korpus pompy zabezpiecza przed korozją
 • podstawa nośna
 • pompa łopatkowa z wirnikiem ze stali spiekanej
 • uszczelnienie mechaniczne
 • szczotkowy silnik
 • przełącznik ON/OFF
 • bezpiecznik
 • stopień ochrony: IP 55
 • gwint 1″, łącznik bezpośrednio na korpusie pompy

1             2             3

fot. przełącznik ON/OFF            fot. gwint 1″                             fot. filtr

Samozasysające, łopatkowe pompy Bipump do dystrybucji oleju napędowego charakteryzują się wysokim wskaźnikiem przepływu. Wyposażone są w zarór obejściowy. Mocne, niezawodne i biekonomiczne dostępne są w wersjach 12 i 24 wolt. Dzięki ich kompaktowym rozmiarom, łatwości instalacji, niezawodności i bezpieczeństwu, wykorzystywane są jako podstawowy system na placach budowy i przy mobilnej dystrybucji oleju napędowego.

Specyfikacja techniczna:

 • żeliwny korpus pompy zabezpiecza przed korozją
 • pompa łopatkowa z wirnikiem ze stali spiekanej
 • szczotkowy silnik
 • stopień ochrony: IP 55
 • praca przerywana w cyklu 30-minutowym
 • wspornik do mocowania pompy
 • zintegrowany ON/OFF przełącznik
 • flansze 1″
 • dostępna wersja z kablami zasilającymi i kleszczami do połączenia z listwą zasilającą

Untitled1                         Untitled2              Untitled3

fot. kit carry                                            fot. flansze                            fot. przełącznik ON/OFF

Najczęściej wybierane pompy do oleju napędowego

Pompy Panther 56 oraz Panther 72 reprezentują wyniki dokładnej analizy wymagań związanych z dystrybucją oleju napędowego. Te rotacyjne, samozasysające, łopatkowe pompy posiadają mechaniczne uszczelnienie , które gwarantuje stałą niezawodność, nawet w niskich temperaturach. Pompy te charakteryzują się niezawodnością i bardzo często stosowane są przy  stacjonarnych instalacjach dystrybucji oleju napędowego.

Cechy techniczne: p56

 • żeliwny korpus pompy zabezpiecza przed korozją
 • pompa łopatkowa z wirnikiem ze stali spiekanej
 • uszczelnienie mechaniczne
 • wbudowany by-pass
 • wbudowany 100-mikronowy filtr, łatwo dostępny do czyszczenia
 • silnik indukcyjny z aluminiową obudową
 • stopień ochrony: IP 55
 • cykl pracy ciągły
 • złącza gwintowe w obudowie pompy; flansze dostępne na życzenie (w standardzie przy Panther 72)

Łopatkowe, samozasysające zasilane elektrycznie pompy  E120 nadają się idealnie do dystrybucji oleju napędowego.  Pompy te wyposażone są w zawór by-pass. Niezawodne i ekonomiczne dostępne są zarówno z zasilaniem jednofazowym jak i trójfazowym. Dzięki ich niewielkim rozmiarom, łatwości instalacji, niezawodności i bezpieczeństwa są one bardzo często wykorzystywane do użytku prywatnego oraz do różnych zastosowań przemysłowych.

Cechy techniczne: e120

 • żeliwny korpus pompy z działaniem antykorozyjnym
 • pompa łopatkowa z wirnikiem ze stali spiekanej
 • wbudowany by-pass
 • silnik indukcyjny z aluminiową obudową i wspornikami mocującymi
 • stopień ochrony: IP55
 • idealny do pracy ciągłej, silnik z zabezpieczeniem przed przeciążeniem
 • flansze 1”, filtr zewnętrzny

Pompy EN40 i EN50 to najlepsze rozwiązanie do dystrybucji różnego rodzaju cieczy z uwagi na ich wysoką zdolność samozasysającą, możliwość pracy non-stop oraz odrwacalność przepływu. Wyjątkowo szczelna konstrukcja korpusu pompy zapobiega kontaktowi cieczy z silnikiem. Grupa pomp ENM i ENT jest przeznaczona do profesjonalnych zastosowań i intensywnego użytkowania. Na życzenie mogą zostać wyposażone w ręczny by-pass do regulacji przepustowości i głowicy. Pompy te najczęściej wykorzystywane są w rolnictwie, obsłudze morskiej, przemyśle, etc.

Specyfikacja:

 • możliwość odwrócenia przepływu eem25
 • wysokość podnoszenia 6 metrów
 • silnik jedno lub trójfazowy
 • stopień ochrony: IP44
 • profesjonalny przełącznik kierunku
 • praca w trybie ciągłym
 • maksymalna temperatura płynu 90°C (130°C z uszczelkami Viton)
 • maksymalna gęstość płynu 1.1 g/cm
 • zastosowanie: woda, morska woda, olej napędowy, olej, etc.
 • NIE stosować z: benzyną, rozpuszczalnikami i w miejscach z zagrożeniem wybuchem i ogniem

 

Zasady bezpiecznego korzystania z pistoletów do paliwa Maximus

Pistolety automatyczne wyposażone są w taki sposób, aby automatycznie zamykały dopływ w momencie, gdy zbiornik jest pełen. Końcówka ze złączem obrotowym jest zgodna z najsurowszymi wymogami bezpieczeństwa i otrzymała wszelkie niezbędne certyfikaty.

Wytrzymały i wygodny element obudowy z aluminium pokrytego gumą zabezpiecza dyszę przed wstrząsami i umożliwia wygodny uchwyt nawet w niskich temperaturach. Czujnik zamontowany w wylewce zapobiega przypadkowemu przelaniu paliwa. Dostępne w różnych rozmiarach dla zdolności przepływów 45, 60, 70, 90 i 120 l/min. Wszystkie modele mogą być również wykorzystywane do wewnętrznej dystrybucji benzyny.

MX-60 a60

Maximus MX-60 pistolet automatyczny zaprojektowany na dzisiejsze potrzeby klientów. Mały, lekki, łatwy i wygodny w użytkowaniu. Wytrzymałe dysze oferują długą żywotność i niezawodną pracę.

 

Cechy i zalety:

 • pistolet może być używany dla dystrybucji diesla, nafty i wszystkich rodzajów benzyny
 • łatwo wymienna wylewka
 • nisko-profilowy, aluminowy korpus, lekki, łatwy w obsłudze
 • pełna izolacja chroni pistolet a także ręce użytkownika
 • dwukrotne sprawdzenie przez Kontrolę Jakości, po końcowym montażu

Specyfikacja materiałowa i techniczna:

 • korpus:                aluminium
 • uszczelki:             viton
 • obudowa:            odporne na promieniowanie UV (kolor pozostaje niezmienny pod  wpływem promieni słonecznych)
 • główny trzon:       stal nierdzewna
 • waga:                    1.25 kg
 • wlot:                      3/4” BSP
 • wylot:                    15/16”
 • przepływ:              maksymalnie 60 l/min

 

MX-90 90

Maximus MX-90 pistolet automatyczny może być wykorzystywany w następujących zastosowaniach: wysokie przepływy samochodów ciężarowych, serwisy autobusowe, floty pojazdów. Niski koszt, długa żywotność i trwałość materiału oraz wysoki przepływ pozwoli zwiększyć wydajność pracy i tym samym pomnożyć zyski.

Cechy i zalety:

 • pistolet może być używany dla dystrybucji diesla, nafty i wszystkich rodzajów benzyny
 • płynny natrysk minimalizuje pienienie się płynu i tym samym redukuje fałszywe odcięcia przepływu
 • trzy położenia blokady otwarcia, obsługa jednym palcem mechanizmu kontroli pozwala na łatwe ustawienie szybkości przepływu
 • łatwo wymienna wylewka
 • pierścień przytrzymujący gwarantuje dodatkowe zabezpieczenie wylewki rury napełniania dyszy
 • podwójne zawory grzybkowe ułatwiają otwarcie dyszy przed wysokim ciśnieniem
 • pełna izolacja chroni pistolet a także ręce użytkownika
 • dwukrotne sprawdzenie przez Kontrolę Jakości, po końcowym montażu

Specyfikacja materiałowa i techniczna:

 • korpus:                aluminium
 • uszczelki:             viton
 • obudowa:            odporne na promieniowanie UV (kolor pozostaje niezmienny pod  wpływem promieni słonecznych)
 • główny trzon:       stal nierdzewna
 • waga:                    1.6 kg
 • wlot:                      1” BSP
 • wylot:                    1”
 • przepływ:              maksymalnie 90 l/min

 

MX-120 120

Maximus MX-90 pistolet automatyczny może być wykorzystywany w następujących zastosowaniach: wysokie przepływy samochodów ciężarowych, serwisy autobusowe, floty pojazdów. Niski koszt, długa żywotność i trwałość materiału oraz wysoki przepływ pozwoli zwiększyć wydajność pracy i tym samym pomnożyć zyski.

Cechy i zalety:

 • pistolet może być używany dla dystrybucji diesla, nafty i wszystkich rodzajów benzyny
 • płynny natrysk minimalizuje pienienie się płynu i tym samym redukuje fałszywe odcięcia przepływu
 • trzy położenia blokady otwarcia, obsługa jednym palcem mechanizmu kontroli pozwala na łatwe ustawienie szybkości przepływu
 • łatwo wymienna wylewka
 • pierścień przytrzymujący gwarantuje dodatkowe zabezpieczenie wylewki rury napełniania dyszy
 • podwójne zawory grzybkowe ułatwiają otwarcie dyszy przed wysokim ciśnieniem
 • pełna izolacja chroni pistolet a także ręce użytkownika
 • dwukrotne sprawdzenie przez Kontrolę Jakości, po końcowym montażu

Specyfikacja materiałowa i techniczna:

 • korpus:                aluminium
 • uszczelki:             viton
 • obudowa:            odporne na promieniowanie UV (kolor pozostaje niezmienny pod  wpływem promieni słonecznych)
 • główny trzon:       stal nierdzewna
 • waga:                    1.6 kg
 • wlot:                      1” BSP
 • wylot:                    1-3/16”
 • przepływ:              maksymalnie 120 l/min

Niepodważalne zalety stosowania liczników cyfrowych PIUSI

Liczniki cyfrowe PIUSI wykorzystywane są przy kontroli i wewnętrznej dystrybucji płynów o niskiej, średniej i wysokiej lepkości takich jak paliwo oraz oleje smarne i inne podobnego typu. Oferują one  wysoką precyzje pomiaru jednocześnie nie wpływając w dużym stopniu na spadek ciśnienia. Nie bez znaczenia pozostają również ich małe gabaryty, waga, dobra jakość wykonania i łatwa instalacja. Elektroniczna karta z mikroprocesorem umożliwa sterowanie wyświetlaczem oraz pozwala na samodzielne dokonanie kalibracji licznika. Pełna gama modeli jest zaprojektowana tak, aby zaspokoić wszystkie wymagania związane z natężeniem przepływu.

Łatwość w użyciu oraz niezależne zasilanie bateryjne powodują, że liczniki te nadają się do instalacji zarówno w  systemach stacjonarnych linii dystrybucji jak i w systemach mobilnych oraz dla wszystkich innych zastosowań przemysłowych, które wymagają kontroli wydawania cieczy.

Charakterystyka:

 • dokładność +/- 0.5% po dokonaniu kalibracji
 • powtarzalność 0.2%
 • spadek ciśnienia <0.5 bara (7 psi) przy maksymalnej prędkości przepływu

Cechy konstrukcyjne:

 • korpus z aluminiową komorą pomiarową
 • wyrównane otwory wlotowe/wylotowe zaopatrzone w kołnierz
 • zintegrowany filtr ssania (za wyjątkiem modelu K400/K200)
 • typ sygnału: kontaktron, pojedyńczy kanał
 • wyświetlacz LCD umieszczony w obudowie 5-cyfrowy ze zmiennymi od 0.00 l do 999.99 l
 • 8-cyfrowy, niekasowalny totalizer od 1 do 99999999
 • zasilanie bateryjne 2 x 1.5 V
 • wskazanie szybkości przepływu (tylko dla K600/K900)

WAŻNE:

Liczniki cyfrowe PIUSI nie posiadają legalizacji GUM co jest jednoznaczne z całkowitym zakazem odsprzedaży paliwa przy użyciu tych liczników.

UntitledUntitled 2

 

Główne zastosowania sorbentów olejowych

Do czego służą sorbenty?

Sorbenty przede wszystkim ograniczają poziom zanieczyszczeń w obrębie stanowisk pracy.sorbenty_biale

Minimalizują skutki niekontrolowanych wycieków substancji niebezpiecznych oraz zpobiegają rozporzestrzenianiu się zabrudzeń na terenie całego zakładu.

Sorbenty poprawiają w istotnym stopniu bezpieczeństwo i komfort pracy oraz, co ważne dla pracodawców, redukują koszty związane z utrzymaniem czystości oraz usuwaniem następstw awarii.

W obecnych czasach, gdzie ochrona środowiska ma istotny wpływ na funkcjonowanie na rynku, sorbenty przyczyniają się do poprawy standardów z nią związanych.