Miesięczne archiwum: styczeń 2017

Filtr paliwa – co i jak?

Jedną z przyczyn braku mocy pompy podczas jej załączenia jest zanieczyszczony filtr paliwa. Dzieje się tak, ponieważ do zatkania filtra może dojść na skutek różnych zanieczyszczeń, które mogą przedostać się do układu dystrybucyjnego.

Współczesne pojazdy posiadają zaawansowane technologicznie jednostki napędowe, które to są niezwykle czułe na wszelkie zanieczyszczenia i niskie temperatury. Warto się na to uczulić ponieważ nawet jedna cząsteczka brudu jest w stanie całkowicie zniszczyć cały układ paliwowy, a nieprawidłowa obsługa może doprowadzić do zamarzania wody w układzie, co całkowicie zablokuje dopływ paliwa do jednostki napędowej, powodując poważne uszkodzenia.

Filtr paliwa służy przede wszystkim do filtrowania zanieczyszczonego paliwa, w celu zapewnienia niezakłóconej pracy jednostki napędowej. Dodatkowym zadaniem filtrów jest także wytrącanie wody z paliwa.

Ze względu na dokładność usuwania stałych ciał obcych z oleju napędowego filtry w instalacjach paliwowych możemy podzielić na wstępne i dokładnego oczyszczania.

 

Filtr wstępny służy zasadniczo do wychwytywania i zatrzymywania większych zanieczyszczeń 3mechanicznych, co dla pełnego bezpieczeństwa i zabezpieczenia prawidłowego działania pompy  wymagać będzie zamontowania drugiego filtra, który służył będzie także zatrzymywaniu wody. W większości filtry wstępne sprzedawane są w szklanej wersji obudowy, a sprzedawcy zachęcają klientów do zakupu, ponieważ po zamontowaniu można obserwować przepływ paliwa. Należy jednak pamiętać, że głównym celem montażu filtra jest ochrona pompy a jego walory wizualne powinny być stawiany na ostatnim miejscu.

 

2Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem zatem jest montaż filtra dokładnego oczyszczania, który to usuwa z oleju napędowego wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne o bardzo niskiej ziarnistości oraz służy do oddzielania wody. Filtry te wykonywane są z materiałów, które mają zagwarantować ostateczne oczyszczanie paliwa z wszelkich zanieczyszczeń na odpowiednio wysokim poziomie.

Olej napędowy może zostać zanieczyszczony m.in. przez cząstki brudu z dna zbiornika paliwa lub poprzez cząsteczki wody. Jednostki napędowe diesla są szczególnie podatne na tego typu zanieczyszczenia, ponieważ wilgoć lub brudy w łatwy sposób mogą się dostać do układu paliwowego, a wtedy zachodzi ryzyko uszkodzenia wtryskiwaczy, pompy paliwa i innych kosztownych podzespołów silnika.
Należy pamiętać, że filtr paliwa to element ulegający zużyciu w miarę eksploatacji. Wymiana nie jest droga a pozwala uniknąć poważnych uszkodzeń w obszarze układu wtryskowego paliwa i jednostki napędowej.

Właściciele własnych zbiorników na olej napędowy powinni pamiętać, że ich systemy dystrybucji wymagają wymiany filtra paliwa przed każdą zimą, ponieważ jest to okres, kiedy w filtrze odkłada się najwięcej wody, ciężkich frakcji oleju i parafiny. Przetrzymanie zimy na tak zanieczyszczonym filtrze może zakończyć się koniecznością kosztownej naprawy osprzętu dystrybucyjnego. Pozorne oszczędności mogą się zatem zakończyć bardzo groźnymi usterkami.

Wymiany filtra można dokonać samemu. Znajduje się on w widocznym i dobrze dostępnym miejscu. Czynności, które należy wykonać są niezwykle proste. Wystarczy odkręcić stary filtr, a następnie wkręcić nowy. Należy zwrócić uwagę jedynie na to, aby uszczelka przy otworze znajdowała się na swoim miejscu.

Filtry paliwa nie pociągają za sobą zbyt dużych kosztów, dlatego też powinniśmy dbać o ich wymianę.