Miesięczne archiwum: styczeń 2014

DOBRA RADA: posiadasz zbiornik na paliwo – koniecznie go zgłoś.

Rolnicy, wiążący swoją przyszłość z prowadzeniem gospodarstwa, muszą spełniać wiele wymogów. Z nadmiaru pracy nie zawsze są w stanie na bieżąco śledzić wszystkie przepisy. Poniżej rozwiewamy wszelkie wątpliwości dotyczące zgłoszenia zbiorników dwupłaszczowych na olej napędowy.

DIABEŁ TKWI W INSTALACJI

Sprawa rozbija się o słowo „instalacja”, które określa art. 3 pkt 6 POŚ.

Obiekty, które służą do przemysłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych i w związku z tym kwalifikują się jako instalacje, a emisja gazów z nich do powietrza nie wymaga pozwolenia, należy zgłosić organowi ochrony środowiska. Są nimi starosta, marszałek województwa albo RDOŚ. Obowiązek ten wynika z art. 378 ust. 1, 2 i 2a Prawa ochrony środowiska.

Czy zbiornik na paliwo jest instalacją? Jeżeli wyposażony jest w odpowietrzenie (emitor), króciec zalewowy (przepływ paliwa z cysterny do zbiornika), dystrybutor (przepływ paliwa ze zbiornika do baku pojazdu), to w przypadku lokalizacji w jednym miejscu w zakładzie spełnia definicję „instalacji”. Nie ma to znaczenia, że można go przestawiać.

Zgłoszenie reguluje Prawo ochrony środowiska. Musi ono zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 • wielkość i rodzaj emisji;
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 • informację, czy stopień ograniczania emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Właściciel jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia zbiornika przed rozpoczęciem jego eksploatacji.

BEZ ZGŁOSZENIA:

Instalacje nie wymagające zgłoszenia to m. in.

 • instalacje energetyczne o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW;
 • instalacje inne niż energetyczne o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW;
 • instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych w ilości do 50 Mg;
 • instalacji do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczanych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy;
 • instalacje do oczyszczania ścieków;
 • zbiorniki bezodpływowe kanalizacji lokalnej;
 • garaże.

DSC_0025

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

D20010627Lj

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

D20100880

Rozwiązania na plac budowy

Problem tankowania paliw na placach budowy jest dość częstym zjawiskiem. Można go rozwiązać instalując na budowie zbiornik plastikowy o pojemności od 430 do 9000 litrów wraz z systemem dystrybucyjnym. System może, a w zasadzie powinien być bezobsługowy, co oznacza, że każdy kierowca obsługujący pojazd ma przy sobie klucz chipowy bądź kartę zbliżeniową, która uruchamia dystrybutor i jednocześnie rejestruje godzinę, użytkownika i ilość pobranego paliwa. Proces tankowania staje się wtedy bardzo szybki i wygodny. Taka inwestycja przyczynia się do obniżenia kosztów paliwa, a w związku z tym, obniżenia kosztów całej inwestycji.

Rozwiązania takie zwalniają także kierownika budowy z obowiązku prowadzenia osobnego rejestru tankowań oraz zatrudniania osoby odpowiedzialnej za tankowanie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Czyszczenie zbiorników paliwowych

W dzisiejszych czasach kierowcy pod dystrybutorem są praktycznie bezbronni. Nie są bowiem w stanie ocenić jakości paliwa wlewanego do baku.

Nowatorskie rozwiązania firmy diesel-oil.pl są odpowiedzią na problemy, z którymi borykają się kierowcy. Skierowane są one dla osób posiadających zbiorniki na olej napędowy, zbiorniki stacjonarne plastikowe oraz zbiorniki paliwa zamontowane na pojazdach i maszynach.

Przenośne filtry płytkowe z wkładem celulozowym umożliwiają czyszczenie zbiorników z drobinek metalu, zanieczyszczeń fizycznych oraz wody bez potrzeby usuwania paliwa ze zbiornika.

Wizualnie bardzo trudno ocenić, czy paliwo jest złej czy dobrej jakości, a „na oko” nie sposób rozpoznać właściwości fizykochemicznych paliwa. Idealnym rozwiązaniem jest przenośny filtr płytkowy, który pracuje w zamkniętym obwodzie, pobierając paliwo ze zbiornika i filtrując je, ponownie umieszcza w zbiorniku. Ruch przepływającej przez przenośny filtr płytkowy cieczy powracającej do zbiornika tworzy turbulencje podnosząc z dna wszelkie zanieczyszczenia, które wraz z paliwem zasysanym przez pompę trafiają do komory filtrującej. Cykliczność filtrowania umożliwia pełne usunięcie zanieczyszczeń i wody, zapewniając czystość samego zbiornika i znajdującego się w nim paliwa.

SZYBKO, SPRAWNIE, DOKŁADNIE.

filtr p+éytkowy

 

Poniżej przedstawiamy koszt czyszczenia zbiorników:

1. czyszczenie zbiornika w pojeździe, maszynie budowlanej o poj. max. V=0,6m3 – 400,00 zł. netto

2. czyszczenie zbiornika w pojeździe, maszynie budowlanej o poj. pow. V=0,6m3 – 500,00 zł. netto

3. czyszczenie zbiornika plastikowego o poj. V=2,5 m3 – 600,00 zł. netto

4. czyszczenie zbiornika plastikowego o poj. V=5 m3 – 850,00 zł. netto

5. czyszczenie zbiornika plastikowego o poj. V=5m3 do V=10m3 – 1150,00 zł. netto

Na co należy zwrócić uwagę:

W przypadku zbiorników plastikowych V=5m3 niektórych typów, może istnieć potrzeba zainstalowania włazu rewizyjnego na zbiorniku wewnętrzynym w celu dostępu do wnętrza zbiornika.

Koszt włazu z pokrywą – 150,00 zł. netto

Poziom paliwa w zbiorniku nie powinien przekraczać 20% pojemności nominalnej zbiornika.

Klient zobowiązany jest udostępnić podłączenie filtra pod sieć o napięciu 230V.

Koszt dojazdu – 1,50 zł. netto za km w obie strony

Cena zawiera jeden komplet wkładów celulozowych. Ze względu na różny stan zanieczyszczenia paliwa może być potrzeba kolejnej wymiany wkładów celulozowych podczas procesu czyszczenia paliwa.

Koszt kompletu wkładów celulozowych – 190,00 zł. netto

 

Obejrzyj film z czyszczenia zbiornika podziemnego:

Obejrzyj film z czyszczenia zbiornika w pojeździe: