Archiwum kategorii: Stacje paliw

Terminal MicroMat

Nowoczesny automat do zarządzania wydawaniem paliw z wbudowanym oprogramowaniem

PALIWO POD KONTROLĄ

MicroMat to najnowocześniejszy, najmniejszy i najprostszy, a jednocześnie najtańszy automat do tankowania. Przeznaczony dla małych i średnich firm do bezobsługowego wydawania paliw z wykorzystaniem zbliżeniowych kart identyfikacyjnych lub breloków.

Każdy automat do tankowania wyposażony jest w wysokiej klasy przemysłowy komputer sterujący, pracujący pod kontrolą niezawodnego systemu operacyjnego Linux, który odpowiada za prawidłową realizację procesu wydawania paliw i rejestrację wszystkich tankowań.

Terminal MicroMat posiada przyjazny i czytelny interfejs użytkownika w całości w języku
polskim (lub dowolnie innym).

CZYTELNY KOLOROWY WYŚWIETLACZ GRAFICZNY – prowadzi kierowcę poprzez proces tankowania i przekazuje wszystkie niezbędne informacje, a podpowiedzi kontekstowe dodatkowo ułatwiają obsługę.

KLAWIATURA NUMERYCZNA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH – pozwala na wprowadzenie kodu PIN oraz innych danych, służy do wyboru funkcji oferowanych przez Petromat oraz umożliwia identyfikację kierowcy i pojazdu.

Terminal MicroMat posiada wbudowane oprogramowanie w postaci webowej platformy wizualizacyjnej (typu web SCADA). Jest to kompletny system sprzętowo-programowy, którego zadaniem jst bezobsługowe wydawanie paliwa z pełną rejestracją tego procesu.

Untitled

Nowoczesny i czytelny webowy interfejs NetSerwer mikro, dedykowany do współpracy z MicroMat, obsługiwany za pomocą dowolnej przeglądarki WWW umożliwia intuicyjne zarządzanie stacją paliw.

micro soft

Oprogramowanie sterujące to nowoczesne rozwiązanie typu web SCADA (nie trzeba niczego instalować), odpowiedzialne za zarządzanie stacją i bieżące raportowanie danych, które standardowo działa na dowolnej przeglądarce internetowej w sieci LAN, ale może także być uruchomiona zdalnie przez internet.

Transmisja danych:

MicroMat komunikuje się w standardzie TCP/IP:

– po kablu w sieci LAN,

– bezprzewodowo po WiFi,

– po sieci GSM wykorzystując dostępną transmisję danych: GPRS, EDGE, UMTS, HSPA lub LTE.

MicroMat zawiera w sobie zaawansowany moduł UMC*, który doskonale współpracuje z dowolnym przepływomierzem impulsowym.

*UCM (Universal Calculator Module) w uproszczeniu „moduł zliczający impulsy” lub „licznik programowalny” to pełnoprawne elektroniczne liczydło dla przepływomierzy paliw płynnych i płynów eksploatacyjnych, wyposażonych w impulsator kontaktronowy, halotronowy lub kwadraturowy.

Dzięki współpracy z UCM MicroMat:

 1. sprawdza stan czujnika podniesienia pistoletu,
 2. steruje elektrozaworem,
 3. uruchamia silnik pompy,
 4. przelicza impulsy na objętość paliwa,
 5. korzysta z funkcji wbudowanego totalizera/sumatora.

Bardzo precyzyjne określenie dawki paliwa przypadającej na pojedynczy impuls przepływomierza jest możliwe z dokładnością sięgającą 0,000001 litra. Dzięki temu moduł UCM jest bardzo elastyczny w zastosowaniu jako elektroniczne liczydło. Obsługuje zarówno przepływomierze o małych przepływach (Gespasa, Tuthill, Adam Pumps, Suzzara, Piusi) do zastosowań w małych stacjach paliw jak i przepływomierze instalowane w bazach paliw i cysternach (np. TCS 700) o przepływie ponad 2000 l/min.

MicroMat rejestruje wszystkie konieczne informacje o tankowaniach:

 1. kto tankował,
 2. do jakiego pojazdu,
 3. wprowadzone dane z klawiatury terminala (km, mth),
 4. ilość zatankowanego paliwa,
 5. stan totalizera/sumatora,
 6. data i godzina tankowania.

Dane techniczne/funkcje Terminala MicroMat:

 1. wymiary wys/szer/gł: 250/190/95 mm,
 2. napięcie zasilania 230V AC,
 3. pobór mocy: 7W,
 4. temperatura pracy -20 stopni C / +70 stopni C,
 5. ilość obsługiwanych kierowców i pojazdów – bez ograniczeń,
 6. ilość rejestrowanych tankowań – bez ograniczeń,
 7. stosowane identyfikatory – karty lub breloki zbliżeniowe,
 8. wprowadzanie danych z klawiatury – stan licznika kilometrów lub motogodzin,
 9. autoryzacja podstawowa: karta kierowcy, PIN, karta pojazdu – w opcji jedna karta z PIN-em lub bez,
 10. obsługa operatorska z poziomu terminala – np. kalibracja przepływomierza lub kontrola sprawności,
 11. awaryjne tankowanie (np. w przypadku zagubienia karty), za pomocą numeru PUK,
 12. możliwość ukrywania wyświetlania ilości litrów podczas tankowania,
 13. podpowiedzi kontekstowe na wyświetlaczu terminala,
 14. rozróżnianie tankowań dla wielu odbiorców: firm lub wydziałów,
 15. możliwość przyporządkowania limitu paliwa do wydania w litrach,
 16. generowanie raportów wydań paliwa z możliwością wydruku i/lub eksportu do pliku .txt,
 17. automatyczne zabezpieczenie i archiwizacja danych i ustawień na dodatkowej karcie SD,
 18. możliwość podłączenia sondy poziomu: cyfrowe RS 485 (Keller, OCIO) lub analogowe 4-20 mA,
 19. obsługa wirtualnego zbiornika z emulacją sondy i ręcznym wprowadzaniem dostaw,
 20. dostępne inne wersje językowe (m. in. angielska, rosyjska, niemiecka),
 21. system objęty usługą ZWT – Zdalne Wsparcie Techniczne On-Line.

Działanie systemu MicroMat podobne jest do działania bankomatu. W celu pobrania paliwa należy przyłożyć kartę lub brelok do czytnika i opcjonalnie podać stan licznika kilometrów lub motogodzin. Gdy terminal pozytywnie zweryfikuje dane, uruchomi dystrybutor i  umożliwi zatankowanie pojazdu.

Dużą zmianą najnowszej wersji naszego automatu tankującego jest możliwość elastycznej konfiguracji procesu identyfikacji. Zależnie od ustawień do pełnej identyfikacji może być konieczne:

 • przyłożenie karty pojazdu i kierowcy wraz z podaniem PIN i stanu licznika,
 • przyłożenie karty kierowcy bez podawania kodu PIN,
 • awaryjne tankowanie za pomocą jednorazowego numeru PUK.

Podczas tankowania system kontroluje pracę pompy i przepływomierza, rejestruje dane o tankowaniu, a w momencie zakończenia tankowania (odłożenia nalewaka) blokuje dystrybutor.

MicroMat może sterować dowolnym zbiornikiem i dystrybutorem paliw.

Oferowany jest jako samodzielny terminal lub razem z zestawem do tankowania (połączone ze sobą: pompa, przepływomierz, pistolet) w czterech konfiguracjach: w zamkniętej obudowie lub na płycie montażowej oraz w wersji z pompą o wydajności 70 lub 90 l/min.

IMG_3584

IMG_3578

Zysk do pełna

 

Wiele firm komercyjnych dysponujących flotami samochodowymi posiada własne stacje paliw wykorzystywane na wewnętrzne potrzeby. Dlaczego? Poniżej przytoczonych zostało kilka argumentów przemawiających za tym, że korzystanie z tego typu rozwiązania ma sens.

Własna stacja paliw

Sprawa funkcjonowania wewnętrznej stacji paliw jest dość prosta. Najbardziej popularnymi produktami są przenośne, plastikowe zbiorniki do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemnościach 1500, 2500, 5000 oraz 9000 l wraz z systemem dystrybucyjnym. Są to gotowe, niewymagające dużych nakładów finansowych oraz skomplikowanych formalności rozwiązania przynoszące konkretne oszczędności, bardzo popularne w krajach UE, a w Polsce zdobywające stale rosnące uznanie.

Rozliczanie tankowań

Sama kwestia rozliczenia tankowań na własnej stacji zależy już tylko od potrzeb i specyfiki firmy. Wydaje się jednak, że ze względów bezpieczeństwa najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z indywidualnych kart/breloków zbliżeniowych.

Obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się systemy zarządzania paliwem takie jak bezobsługowy system PETROMAT MICRO, oraz bardziej zaawansowany PETROMAT MINI. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla mniej wymagających klientów i najczęściej montowany jest na zbiornikach plastikowych. Umożliwia on dostęp nieograniczonej liczbie użytkowników poprzez podwójną identyfikację(pojazd+kierowca)przy wykorzystaniu zbliżeniowych breloków/kart. Komunikacja z komputerem odbywa się do wyboru poprzez LAN, WiFi, GPRS. To co jest największą zaletą wyróżniającą produkt wśród konkurencyjnych systemów jest brak abonamentu.

Natomiast drugi system-PETROMAT MINI, oprócz funkcji jakie oferuję PETROMAT MICRO dodatkowo daje możliwość rozliczania zarówno dostaw jak i wydań paliwa w 15°C, podział użytkowników na grupy, np. samochody ciężarowe, maszyny budowlane itp., ustalanie indywidualnych limitów dla poszczególnych pojazdów i kierowców, zarządzanie kilkoma dystrybutorami, połączenie baz rozproszonych, tzn. kilku lokalizacji oraz rozliczanie podwykonawców.

Zarówno PETROMAT MICRO jak i MINI można połączyć z sondą oraz z dowolnie skonfigurowanym dystrybutorem dobranym do indywidualnych potrzeb klienta. Oba systemy można zastosować do zbiorników mobilnych.

Warto zwrócić także uwagę, że w dużych zakładach o specyficznym charakterze działalności, z tego samego źródła paliwa mogą korzystać nie tylko samochody, ale także maszyny robocze, jak na przykład wózki widłowe, maszyny budowlane – wtedy skala korzyści odpowiednio się zwiększa.

 20130907_131528 IMG_3578

 

 

 

 

Badania UDT w pigułce

Częstotliwość badań wykonywanych przez UDT rozpoczyna się od pierwszego badania techniczno-odbiorczego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu, które to wykonuje się przed przystąpieniem do jego użytkowania. Jest to warunek uzyskania decyzji zezwalającej na jego eksploatację. Kolejnym badaniem, które będzie trzeba przeprowadzić to badanie okresowe, które przeprowadzane jest zgodnie z harmonogramem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. Nr 113, poz. 1211, ze zm.) i zależy od czasu eksploatacji danego urządzenia. W przypadku zbiorników stalowych podziemnych eksploatowanych powyżej 20 lat rewizję wewnętrzną i próbę szczelności przeprowadza się co 5 lat, a rewizję zewnętrzną co rok. Dla zbiorników eksploatowanych krócej niż 20 lat okresy pomiędzy kolejnymi badaniami są dłuższe – rewizja wewnętrzna i próba szczelności do 10 lat i rewizja zewnętrzna co 2 lata.Prób szczelności nie wykonuje się dla zbiorników wyposażonych w międzyścienny system wykrywania wycieku. Oprócz badań okresowych przeprowadza się badania doraźne po zakończeniu modernizacji lub naprawy zbiornika a także w przypadku stwierdzenia jego niewłaściwego stanu. Badanie doraźne przeprowadza się również po niebezpiecznym uszkodzeniu zbiornika lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją.

Przeprowadzane są również kontrole przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, które to sprawdzają, czy wszystkie zbiorniki na paliwa ciekłe na stacjach paliw i w bazach paliw zostały dostosowane do wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063, ze zm.).

Należy pamiętać, że nawet już zmodernizowany zbiornik musi przejść badanie techniczno-odbiorcze, w przyszłości będzie także podlegał okresowym inspekcjom.

 

Cała prawda o posadowieniu zbiorników

Ze względu na fakt, że wkradło się wiele nieporozumień i niedomówień dotyczących posadowienia zbiorników na ON, chcielibyśmy tę kwestię wyjaśnić.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w UE, a także w Polsce od roku 2004 zbiorniki plastikowe oraz stalowe podlegają następującym przepisom:

1. UDT – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063)

2. – prawo ochrony środowiska

3. budowlanym – Prawo Budowlane (Dz.U nr. 106, poz. 1136 z póź. zm.)

4. PPOŻ – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej.

Ad.1. Rozporządzenie to dopuszcza do stosowania na potrzeby wewnętrzne (własne) zbiorniki dwupłaszczowe (lub jednopłaszczowe z wanną wychwytującą) posiadające stały monitoring przestrzeni międzypłaszczowej.

Zgodnie z w/w przepisami niedopuszczalne jest przechowywanie paliw i olejów na gospodarstawach rolnych w:

– beczkach

– mauzerach

– zbiornikch stalowych jednopłaszczowych podziemnych i naziemnych, np. niezmodernizowanych stacjach paliw

Natomiast zakupione zbiorniki dwupłaszczowe, o pojemności powyżej 2,5m3 należy zgłosić do eksploatacji w lokalnym UDT.

ad.2. przepisy mówią, że zbiorniki spełniające wymogi UDT spełniają również wymogi prawa ochrony środowiska. Należy zwrócić jednak uwagę na zapis przepisów mówiący o konieczności zgłoszenia użytkowania zbiornika do lokalnego inspektoratu OŚ. Otóż można uzyskać zwolnienie z tej uciążliwośći, dzięki uzyskaniu od dostawcy zbiornika badań powtredzających brak konieczności zgłoszenia – poziom emisji węglowodorów przy użytkowaniu zbiorników. Wykonana na zlecenei firmy INDUSTRY “analiza rozprzestrzeniania substancji” wyklucza koniecznośc dokonywania zgłoszenia.

ad.3. Ze względu na fakt, iż zgodnie z prawem budowlanym zbiorniki nie są ani budowlą ani budynkiem oraz posiadają konstrukcję przenośną (nie są na stałe związane z gruntem) nie podlegają przepisom prawa budowlanego, czyli nie wymagają pozwolenia na budowę. Takiego pozwolenia wymaga natomiast:

– podłoże w formie tzw. wylewki,

– instalacja elektryczna.

ad.4. Rozporządzenie określa środki ochrony przeciwpożarowej, w tym gaśnice (w przypadku zbiorników plastikowych gaśnica o poj. 12kg), oznaczenia oraz odległości przy posadowieniu zbiornika:

– 10m od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej

– 5m od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej

Dodatkowo:

– Zbiornik powinien być posadowiony na płaskiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni, wykonanej z materiału niepalnego. Podstawa musi być, co najmniej 30 cm szersza i dłuższa od samego zbiornika. Grubość podstawy musi wynosić, co najmniej 5 cm. Szczegółowe wymagania w tym zakresie powinny być określone w dokumentacji technicznej zbiornika.

– Zabronione jest lokalizowanie zbiorników do przechowywania oleju napędowego w garażach oraz w innych pomieszczeniach wewnątrz budynków.

Informacje dotyczące poszczególnych pojemności można znaleźć w instrukcji obsługi dołączanej do zbiornika.

Niestosowanie się przez gospodarstwa rolne do w/w przepisów będzie niestety ma wymierne konsekwencje, także finansowe. Do kontroli została wyznaczona miedzy innymi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która zgodnie z ZASADAMI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI musi skontrolować min. 15 tys. gospodarstw w roku 2014 r. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zostaną zredukowane płatności bezpośrednie proporcjonalnie do naruszeń. Maksymalna kwota redukcji może wynieść 5%.

Rozwiązania na plac budowy

Problem tankowania paliw na placach budowy jest dość częstym zjawiskiem. Można go rozwiązać instalując na budowie zbiornik plastikowy o pojemności od 430 do 9000 litrów wraz z systemem dystrybucyjnym. System może, a w zasadzie powinien być bezobsługowy, co oznacza, że każdy kierowca obsługujący pojazd ma przy sobie klucz chipowy bądź kartę zbliżeniową, która uruchamia dystrybutor i jednocześnie rejestruje godzinę, użytkownika i ilość pobranego paliwa. Proces tankowania staje się wtedy bardzo szybki i wygodny. Taka inwestycja przyczynia się do obniżenia kosztów paliwa, a w związku z tym, obniżenia kosztów całej inwestycji.

Rozwiązania takie zwalniają także kierownika budowy z obowiązku prowadzenia osobnego rejestru tankowań oraz zatrudniania osoby odpowiedzialnej za tankowanie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA