Terminal PetroMat mini

Zaawansowany automat do bezobsługowego wydawania paliw

PALIWO POD KONTROLĄ

PetroMat mini przeznaczony jest do współpracy z przepływomierzami impulsowymi np. Piusi K600.

DSC_0145_1

PetroMat mini to podstawowa wersja zaawansowanego automatu do tankowania, przeznaczonego do bezobsługowego wydawania paliw i płynów eksploatacyjnych przy wykorzystaniu zbliżeniowych kart identyfikacyjnych lub breloków RFID.

Terminal PetroMat mini w połączeniu z oprogramowaniem PetroMenager NET tworzy system sprzętowo-programowy, którego zadaniem jest zautomatyzowanie procesu wydawania paliwa oraz usprawnienie operacji tworzenia raportów rozliczeniowych. Przy czym terminal pracuje w sposób autonomiczny, niezależnie od programu administrującego PetroMenager. System w sposób ciągły steruje i nadzoruje proces wydawania paliwa eliminując konieczność angażowania pracowników stacji do tej czynności.

Terminal PetroMat mini posaiada przyjazny i czytelny interfejs użytkownika w całości w języku polskim.

DUŻY CZYTELNY WYŚWIETLACZ GRAFICZNY – prowadzi kierowcę poprzez proces tankowania i przekazuje wszystkie niezbędne informacje

KLAWIATURA NUMERYCZNA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH – pozwala na wprowadzenie kodu PIN oraz innych danych, służy do wyboru finkcji oferowanych przez PetroMat mini oraz umożliwia identyfikację kierowcy i pojazdu

Każdy terminal wyposażony jest w wysokiej klasy przemysłowy komputer sterujący z oprogramowaniem, który odpowiada za prawidłową realizację procesu wydawania paliwa i rejestrację wszystkich operacji tankowania dokonywanych za jego pośrednictwem. Rozwiązanie takie umożliwia, w razie potrzeby, wykonanie zdalnego serwisu w samym terminalu.

Terminal zawiera także elementy tworzące interfejs kierowcy: czytnik identyfikatorów zbliżeniowych, klawiatura numeryczna oraz graficzny wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Całość zamknięta jest w szczelnej, regulowanej termostatycznie, metalowej obudowie.

PetroMat mini w standardzie posiada zaawansowany moduł UCM*, który doskonale współpracuje z dowolnym przepływomierzem impulsowym.

*UCM (Universal Calculator Module) w uproszczeniu „moduł zliczający impulsy” lub „licznik programowalny” to pełnoprawne elektroniczne liczydło dla przepływomierzy paliw płynnych i płynów eksploatacyjnych, wyposażonych w impulsator z wyjściem zwieranym do masy (kontaktronowy, halotronowy lub z przesunięciem fazy – kwadraturowy).

UCM obsługuje:

 • czujnik podniesienia pistoletu,
 • steruje elektrozaworem,
 • silnikiem pompy,
 • przelicza zliczone impulsy na objętość paliwa,
 • posiada także wbudowany wewnętrzny totalizer/sumator.

Zebrane i przetworzone dane przekazuje do wewnętrznej jednostki sterującej do dalszej obróbki. Do przeliczeń wykorzystywany jest indywidualny dla każdego przepływomierza współczynnik objętość/impuls ustalany z dokładnością do 0,000001 litra. Umożliwia to niezwykle procyzyjne określenie dawki przypadającej na pojedynczy impuls przepływomierza. Ta cecha decyduje o uniwersalności układu, pozwala bowiem na jego stosowanie w przypadku zdecydowanej większości przepływomierzy, od bardzo precyzyjnych o małych przepływach, do dużych wysokowydajnych o przepływach rzędu kilku tysięcy litrów na minutę (np. nalewaki do paliw).

UCM pozwala odczytywać i sterować przepływomierzami do innych mediów niż paliwa, a także innych wielkości niż objętość!

Oprogramowanie PetroManager NET występuje w odmianie webowej typu SaaS, oferowane jako rozwiązanie hostowane z dostępem przez przeglądarkę internetową. Dostęp do aplikacji online oznacza, że do korzystania z systemu są wymagane jedynie przeglądarka www oraz połączenie z internetem. Nie ma potrzeby instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania na komputerach użytkowników.

Terminal PetroMat mini przygotowany jest do pracy z dowolnym przepływomierzem impulsowym. Może także pracować  kilkoma typami przepływomierzy na jednej stacji.

Dane techniczne/funkcje terminala PetroMat:

 1. ilość obsługiwanych punktów nalewczych – 1 w standardzie, w opcji do 32,
 2. ilość obsługiwanych kierowców i pojazdów – bez ograniczeń,Untitled
 3. ilość rejestrowanych tankować – bez ograniczeń,
 4. odczyt impulsów z pulsatora np. K600 jak również dowolne przepływomierze nalewaków przemysłowych,
 5. nośnik informacji identyfikacyjnych o kierowcy i pojeździe: identyfikatory zbliżeniowe – transpondery,
 6. przyjmowanie informacji dodatkowych od kierowcy – stan licznikakilometrów/motogodzin, nr karty drogowej itp.,
 7. możliwość zabezpieczenia PIN-em użycia karty kierowcy/pojazdu,
 8. możliwość zaprogramowania ilości paliwa do wydania dla każdej transakcji niezależnie,
 9. możliwość przydzielenia limitu 24 godzinnego,
 10. możliwość przydzielenia limitu kwotowego do odbiorcy*,
 11. współpraca z systemem monitoringu zbiorników – najpopularniejszych w Polsce marek: OPW, Veeder-Root, Digimag, Keller AG, GOK Regler und Armaturen lub OCIO oraz wszystkie inne wskaźniki poziomu z komunikacją 4-20 mA,
 12. powiadamianie pocztą e-mail o zdefiniowanych alarmach*,
 13. zabezpieczenie przed przekroczeniem zdefiniowanego stanu minimalnego poziomu w zbiorniku,
 14. maksymalna moc sterowanej pompy 750 W, w przypadku pomp wyższej mocy należy ująć stycznik pośredniczący,
 15. napięcie zasilania – 12/24V DC lub 230 V AC.

*w zależności od wybranego programu zarządzającego

PetroMat mini rejestruje wszystkie konieczne informacje o tankowaniach:

 1. kto tankował,
 2. do jakiego pojazdu,
 3. wprowadzone dane z klawiatury terminala,
 4. ilość zatankowanego paliwa,
 5. stan totalizera/sumatora,
 6. data i godzina tankowania,
 7. stan i temperatura paliwa w zbiorniku magazynowym (przy zastosowaniu sond pomiarowych).

Działanie terminala PetroMat mini w uproszczeniu podobne jest do działania bankomatu. Aby otrzymac paliwo trzeba zidentyfikować siebie oraz pojazd i podać kod PIN. Zazwyczaj wymogiem jest także podanie stanu licznika kilometrów lub motogodzin. Gdy terminal pozytywnie zweryfikuje te dane, zostaje odblokowany dystrybutor i kierowca ma dostęp do paliwa – dopiero teraz może zatankować pojazd lub maszynę. System cały czas kontroluje pracę dystrybutora paliw i w momencie zakończenia tankowania (odłożenia nalewaka) blokuje dystrybutor, aby nikt nieuprawniony nie wziął paliwa oraz rejestruje dane o tankowaniu.

Terminal PetroMat mini może prowadzić ciągłą kontrolę pracy dystrybutorów oraz stanu paliwa w zbiornikach magazynowych stacji, rejestrując wydania, zmiany ilości, temperatury oraz zanieczyszczenia wodą. Może automatycznie wykrywać dostawy i określać ich wielkość (w temperaturze rzeczywistej i referencyjnej 15 stopni Celcjusza), a także wykrywać i sygnalizować ewentualne rozszczelnienie się zbiornika (wycieki). Zebrane dane cykliczne wysyłane są do wybranego programu administrującego PetroManager NET.

 

Terminal MicroMat

Nowoczesny automat do zarządzania wydawaniem paliw z wbudowanym oprogramowaniem

PALIWO POD KONTROLĄ

MicroMat to najnowocześniejszy, najmniejszy i najprostszy, a jednocześnie najtańszy automat do tankowania. Przeznaczony dla małych i średnich firm do bezobsługowego wydawania paliw z wykorzystaniem zbliżeniowych kart identyfikacyjnych lub breloków.

Każdy automat do tankowania wyposażony jest w wysokiej klasy przemysłowy komputer sterujący, pracujący pod kontrolą niezawodnego systemu operacyjnego Linux, który odpowiada za prawidłową realizację procesu wydawania paliw i rejestrację wszystkich tankowań.

Terminal MicroMat posiada przyjazny i czytelny interfejs użytkownika w całości w języku
polskim (lub dowolnie innym).

CZYTELNY KOLOROWY WYŚWIETLACZ GRAFICZNY – prowadzi kierowcę poprzez proces tankowania i przekazuje wszystkie niezbędne informacje, a podpowiedzi kontekstowe dodatkowo ułatwiają obsługę.

KLAWIATURA NUMERYCZNA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH – pozwala na wprowadzenie kodu PIN oraz innych danych, służy do wyboru funkcji oferowanych przez Petromat oraz umożliwia identyfikację kierowcy i pojazdu.

Terminal MicroMat posiada wbudowane oprogramowanie w postaci webowej platformy wizualizacyjnej (typu web SCADA). Jest to kompletny system sprzętowo-programowy, którego zadaniem jst bezobsługowe wydawanie paliwa z pełną rejestracją tego procesu.

Untitled

Nowoczesny i czytelny webowy interfejs NetSerwer mikro, dedykowany do współpracy z MicroMat, obsługiwany za pomocą dowolnej przeglądarki WWW umożliwia intuicyjne zarządzanie stacją paliw.

micro soft

Oprogramowanie sterujące to nowoczesne rozwiązanie typu web SCADA (nie trzeba niczego instalować), odpowiedzialne za zarządzanie stacją i bieżące raportowanie danych, które standardowo działa na dowolnej przeglądarce internetowej w sieci LAN, ale może także być uruchomiona zdalnie przez internet.

Transmisja danych:

MicroMat komunikuje się w standardzie TCP/IP:

– po kablu w sieci LAN,

– bezprzewodowo po WiFi,

– po sieci GSM wykorzystując dostępną transmisję danych: GPRS, EDGE, UMTS, HSPA lub LTE.

MicroMat zawiera w sobie zaawansowany moduł UMC*, który doskonale współpracuje z dowolnym przepływomierzem impulsowym.

*UCM (Universal Calculator Module) w uproszczeniu „moduł zliczający impulsy” lub „licznik programowalny” to pełnoprawne elektroniczne liczydło dla przepływomierzy paliw płynnych i płynów eksploatacyjnych, wyposażonych w impulsator kontaktronowy, halotronowy lub kwadraturowy.

Dzięki współpracy z UCM MicroMat:

 1. sprawdza stan czujnika podniesienia pistoletu,
 2. steruje elektrozaworem,
 3. uruchamia silnik pompy,
 4. przelicza impulsy na objętość paliwa,
 5. korzysta z funkcji wbudowanego totalizera/sumatora.

Bardzo precyzyjne określenie dawki paliwa przypadającej na pojedynczy impuls przepływomierza jest możliwe z dokładnością sięgającą 0,000001 litra. Dzięki temu moduł UCM jest bardzo elastyczny w zastosowaniu jako elektroniczne liczydło. Obsługuje zarówno przepływomierze o małych przepływach (Gespasa, Tuthill, Adam Pumps, Suzzara, Piusi) do zastosowań w małych stacjach paliw jak i przepływomierze instalowane w bazach paliw i cysternach (np. TCS 700) o przepływie ponad 2000 l/min.

MicroMat rejestruje wszystkie konieczne informacje o tankowaniach:

 1. kto tankował,
 2. do jakiego pojazdu,
 3. wprowadzone dane z klawiatury terminala (km, mth),
 4. ilość zatankowanego paliwa,
 5. stan totalizera/sumatora,
 6. data i godzina tankowania.

Dane techniczne/funkcje Terminala MicroMat:

 1. wymiary wys/szer/gł: 250/190/95 mm,
 2. napięcie zasilania 230V AC,
 3. pobór mocy: 7W,
 4. temperatura pracy -20 stopni C / +70 stopni C,
 5. ilość obsługiwanych kierowców i pojazdów – bez ograniczeń,
 6. ilość rejestrowanych tankowań – bez ograniczeń,
 7. stosowane identyfikatory – karty lub breloki zbliżeniowe,
 8. wprowadzanie danych z klawiatury – stan licznika kilometrów lub motogodzin,
 9. autoryzacja podstawowa: karta kierowcy, PIN, karta pojazdu – w opcji jedna karta z PIN-em lub bez,
 10. obsługa operatorska z poziomu terminala – np. kalibracja przepływomierza lub kontrola sprawności,
 11. awaryjne tankowanie (np. w przypadku zagubienia karty), za pomocą numeru PUK,
 12. możliwość ukrywania wyświetlania ilości litrów podczas tankowania,
 13. podpowiedzi kontekstowe na wyświetlaczu terminala,
 14. rozróżnianie tankowań dla wielu odbiorców: firm lub wydziałów,
 15. możliwość przyporządkowania limitu paliwa do wydania w litrach,
 16. generowanie raportów wydań paliwa z możliwością wydruku i/lub eksportu do pliku .txt,
 17. automatyczne zabezpieczenie i archiwizacja danych i ustawień na dodatkowej karcie SD,
 18. możliwość podłączenia sondy poziomu: cyfrowe RS 485 (Keller, OCIO) lub analogowe 4-20 mA,
 19. obsługa wirtualnego zbiornika z emulacją sondy i ręcznym wprowadzaniem dostaw,
 20. dostępne inne wersje językowe (m. in. angielska, rosyjska, niemiecka),
 21. system objęty usługą ZWT – Zdalne Wsparcie Techniczne On-Line.

Działanie systemu MicroMat podobne jest do działania bankomatu. W celu pobrania paliwa należy przyłożyć kartę lub brelok do czytnika i opcjonalnie podać stan licznika kilometrów lub motogodzin. Gdy terminal pozytywnie zweryfikuje dane, uruchomi dystrybutor i  umożliwi zatankowanie pojazdu.

Dużą zmianą najnowszej wersji naszego automatu tankującego jest możliwość elastycznej konfiguracji procesu identyfikacji. Zależnie od ustawień do pełnej identyfikacji może być konieczne:

 • przyłożenie karty pojazdu i kierowcy wraz z podaniem PIN i stanu licznika,
 • przyłożenie karty kierowcy bez podawania kodu PIN,
 • awaryjne tankowanie za pomocą jednorazowego numeru PUK.

Podczas tankowania system kontroluje pracę pompy i przepływomierza, rejestruje dane o tankowaniu, a w momencie zakończenia tankowania (odłożenia nalewaka) blokuje dystrybutor.

MicroMat może sterować dowolnym zbiornikiem i dystrybutorem paliw.

Oferowany jest jako samodzielny terminal lub razem z zestawem do tankowania (połączone ze sobą: pompa, przepływomierz, pistolet) w czterech konfiguracjach: w zamkniętej obudowie lub na płycie montażowej oraz w wersji z pompą o wydajności 70 lub 90 l/min.

IMG_3584

IMG_3578

Zysk do pełna

 

Wiele firm komercyjnych dysponujących flotami samochodowymi posiada własne stacje paliw wykorzystywane na wewnętrzne potrzeby. Dlaczego? Poniżej przytoczonych zostało kilka argumentów przemawiających za tym, że korzystanie z tego typu rozwiązania ma sens.

Własna stacja paliw

Sprawa funkcjonowania wewnętrznej stacji paliw jest dość prosta. Najbardziej popularnymi produktami są przenośne, plastikowe zbiorniki do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemnościach 1500, 2500, 5000 oraz 9000 l wraz z systemem dystrybucyjnym. Są to gotowe, niewymagające dużych nakładów finansowych oraz skomplikowanych formalności rozwiązania przynoszące konkretne oszczędności, bardzo popularne w krajach UE, a w Polsce zdobywające stale rosnące uznanie.

Rozliczanie tankowań

Sama kwestia rozliczenia tankowań na własnej stacji zależy już tylko od potrzeb i specyfiki firmy. Wydaje się jednak, że ze względów bezpieczeństwa najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z indywidualnych kart/breloków zbliżeniowych.

Obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się systemy zarządzania paliwem takie jak bezobsługowy system PETROMAT MICRO, oraz bardziej zaawansowany PETROMAT MINI. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla mniej wymagających klientów i najczęściej montowany jest na zbiornikach plastikowych. Umożliwia on dostęp nieograniczonej liczbie użytkowników poprzez podwójną identyfikację(pojazd+kierowca)przy wykorzystaniu zbliżeniowych breloków/kart. Komunikacja z komputerem odbywa się do wyboru poprzez LAN, WiFi, GPRS. To co jest największą zaletą wyróżniającą produkt wśród konkurencyjnych systemów jest brak abonamentu.

Natomiast drugi system-PETROMAT MINI, oprócz funkcji jakie oferuję PETROMAT MICRO dodatkowo daje możliwość rozliczania zarówno dostaw jak i wydań paliwa w 15°C, podział użytkowników na grupy, np. samochody ciężarowe, maszyny budowlane itp., ustalanie indywidualnych limitów dla poszczególnych pojazdów i kierowców, zarządzanie kilkoma dystrybutorami, połączenie baz rozproszonych, tzn. kilku lokalizacji oraz rozliczanie podwykonawców.

Zarówno PETROMAT MICRO jak i MINI można połączyć z sondą oraz z dowolnie skonfigurowanym dystrybutorem dobranym do indywidualnych potrzeb klienta. Oba systemy można zastosować do zbiorników mobilnych.

Warto zwrócić także uwagę, że w dużych zakładach o specyficznym charakterze działalności, z tego samego źródła paliwa mogą korzystać nie tylko samochody, ale także maszyny robocze, jak na przykład wózki widłowe, maszyny budowlane – wtedy skala korzyści odpowiednio się zwiększa.

 20130907_131528 IMG_3578

 

 

 

 

Badania UDT w pigułce

Częstotliwość badań wykonywanych przez UDT rozpoczyna się od pierwszego badania techniczno-odbiorczego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu, które to wykonuje się przed przystąpieniem do jego użytkowania. Jest to warunek uzyskania decyzji zezwalającej na jego eksploatację. Kolejnym badaniem, które będzie trzeba przeprowadzić to badanie okresowe, które przeprowadzane jest zgodnie z harmonogramem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. Nr 113, poz. 1211, ze zm.) i zależy od czasu eksploatacji danego urządzenia. W przypadku zbiorników stalowych podziemnych eksploatowanych powyżej 20 lat rewizję wewnętrzną i próbę szczelności przeprowadza się co 5 lat, a rewizję zewnętrzną co rok. Dla zbiorników eksploatowanych krócej niż 20 lat okresy pomiędzy kolejnymi badaniami są dłuższe – rewizja wewnętrzna i próba szczelności do 10 lat i rewizja zewnętrzna co 2 lata.Prób szczelności nie wykonuje się dla zbiorników wyposażonych w międzyścienny system wykrywania wycieku. Oprócz badań okresowych przeprowadza się badania doraźne po zakończeniu modernizacji lub naprawy zbiornika a także w przypadku stwierdzenia jego niewłaściwego stanu. Badanie doraźne przeprowadza się również po niebezpiecznym uszkodzeniu zbiornika lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją.

Przeprowadzane są również kontrole przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, które to sprawdzają, czy wszystkie zbiorniki na paliwa ciekłe na stacjach paliw i w bazach paliw zostały dostosowane do wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063, ze zm.).

Należy pamiętać, że nawet już zmodernizowany zbiornik musi przejść badanie techniczno-odbiorcze, w przyszłości będzie także podlegał okresowym inspekcjom.

 

Cała prawda o posadowieniu zbiorników

Ze względu na fakt, że wkradło się wiele nieporozumień i niedomówień dotyczących posadowienia zbiorników na ON, chcielibyśmy tę kwestię wyjaśnić.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w UE, a także w Polsce od roku 2004 zbiorniki plastikowe oraz stalowe podlegają następującym przepisom:

1. UDT – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063)

2. – prawo ochrony środowiska

3. budowlanym – Prawo Budowlane (Dz.U nr. 106, poz. 1136 z póź. zm.)

4. PPOŻ – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej.

Ad.1. Rozporządzenie to dopuszcza do stosowania na potrzeby wewnętrzne (własne) zbiorniki dwupłaszczowe (lub jednopłaszczowe z wanną wychwytującą) posiadające stały monitoring przestrzeni międzypłaszczowej.

Zgodnie z w/w przepisami niedopuszczalne jest przechowywanie paliw i olejów na gospodarstawach rolnych w:

– beczkach

– mauzerach

– zbiornikch stalowych jednopłaszczowych podziemnych i naziemnych, np. niezmodernizowanych stacjach paliw

Natomiast zakupione zbiorniki dwupłaszczowe, o pojemności powyżej 2,5m3 należy zgłosić do eksploatacji w lokalnym UDT.

ad.2. przepisy mówią, że zbiorniki spełniające wymogi UDT spełniają również wymogi prawa ochrony środowiska. Należy zwrócić jednak uwagę na zapis przepisów mówiący o konieczności zgłoszenia użytkowania zbiornika do lokalnego inspektoratu OŚ. Otóż można uzyskać zwolnienie z tej uciążliwośći, dzięki uzyskaniu od dostawcy zbiornika badań powtredzających brak konieczności zgłoszenia – poziom emisji węglowodorów przy użytkowaniu zbiorników. Wykonana na zlecenei firmy INDUSTRY “analiza rozprzestrzeniania substancji” wyklucza koniecznośc dokonywania zgłoszenia.

ad.3. Ze względu na fakt, iż zgodnie z prawem budowlanym zbiorniki nie są ani budowlą ani budynkiem oraz posiadają konstrukcję przenośną (nie są na stałe związane z gruntem) nie podlegają przepisom prawa budowlanego, czyli nie wymagają pozwolenia na budowę. Takiego pozwolenia wymaga natomiast:

– podłoże w formie tzw. wylewki,

– instalacja elektryczna.

ad.4. Rozporządzenie określa środki ochrony przeciwpożarowej, w tym gaśnice (w przypadku zbiorników plastikowych gaśnica o poj. 12kg), oznaczenia oraz odległości przy posadowieniu zbiornika:

– 10m od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej

– 5m od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej

Dodatkowo:

– Zbiornik powinien być posadowiony na płaskiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni, wykonanej z materiału niepalnego. Podstawa musi być, co najmniej 30 cm szersza i dłuższa od samego zbiornika. Grubość podstawy musi wynosić, co najmniej 5 cm. Szczegółowe wymagania w tym zakresie powinny być określone w dokumentacji technicznej zbiornika.

– Zabronione jest lokalizowanie zbiorników do przechowywania oleju napędowego w garażach oraz w innych pomieszczeniach wewnątrz budynków.

Informacje dotyczące poszczególnych pojemności można znaleźć w instrukcji obsługi dołączanej do zbiornika.

Niestosowanie się przez gospodarstwa rolne do w/w przepisów będzie niestety ma wymierne konsekwencje, także finansowe. Do kontroli została wyznaczona miedzy innymi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która zgodnie z ZASADAMI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI musi skontrolować min. 15 tys. gospodarstw w roku 2014 r. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zostaną zredukowane płatności bezpośrednie proporcjonalnie do naruszeń. Maksymalna kwota redukcji może wynieść 5%.

Viscomat – pompa dla wymagających

Pompy wirnikowe

VISCOMAT zaliczany jest do rodziny pomp wirnikowych, zaprojektowany w sposób nowoczesny, posiadający efektywne rozwiązania dla różnego rodzaju olejów i smarów. Dzięki szerokiemu wyborowi modeli VISCOMAT zadowala potrzeby:

 • transferu dużych ilości cieczy o średnim ciśnieniu pomiędzy zbiornikami
 • gwarantuje dobre szybkości przepływu pod wysokim ciśnieniemv70

Cechy główne:

 • cicha praca
 • regularność przepływu charakteryzująca się brakiem drgań
 • wysoka wydajność ssania
 • kompaktowa konstrukcja

Cechy konstrukcyjne:

Pompa asynchroniczna, zamknięta, wentylowana, silnik AC (stopień ochrony: IP 55), dostępna o różnych napięciach i częstotliwościach. By-pass zintegrowany z korpusem pompy. Silnik ze stopu spiekanego. Uszczelnienie wału obrotowego dostępne od strony pompy.

Charakterystyka pracy:

 • przepływ do 25 do 50 l/min (6,1 do 13,2 gal/min)
 • ciśnienie 6 bar
 • praca ciągła
 • natężenie hałasu poniżej 70 dB

vv      vvv     vvvv

 

Pompy przekładniowe

VISCOMAT typu przekładniowego został zaprojektowany jako nowoczesne, skuteczne rozwiązanie dla różnego rodzaju wymagających olejów lub smarów. Dzięki szerokiemu wyborowi modeli VISCOMAT zadowala potrzeby:

 • transfer cieczy o średnim ciśnieniu pomiędzy zbiornikami,
 • gwarantuje dobre szybkości przepływu pod wysokim ciśnieniem

Wspólne cechy wszystkich modeli:v200300

 • cicha praca
 • regularność przepływu charakteryzująca się brakiem drgań
 • wysoka wydajność ssania
 • kompaktowa konstrukcja

Cechy konstrukcyjne:

Pompa asynchroniczna, zamknięta, wentylowana, silnik AC (stopień ochrony: IP 55), dostępna o różnych napięciach i częstotliwościach. Korpus aluminiowy. By-pass zintegrowany z korpusem pompy. Mechanizm ze stopu spiekanego ze specjalnie zaprojektowanym profilem wewnętrznym. Uszczelnienie mechaniczne na wale silnika, dostępne od strony pompy.

Charakterystyka pracy:

 • przepływ do 9 do 14 l/min (2,4 do 3,7 gal/min)
 • ciśnienie od 12 do 25 bar (175 do 355 psi)
 • praca ciągła
 • natężenie hałasu poniżej 70 dB

v     vv     vvv

 

Pompy olejowe DC

Nowy i kompletny asortyment pomp do przesyłania i dostarczania ropy naftowej, obsługiwane przez silniki prądu stałego. Pompy te doskonale odpowiadają potrzebom rynku. Pompy są specjalnie zaprojektowane do transferu ropy ze zbiorników mobilnych, w sytuacji gdzie elektryczność lub przyłącza pneumatyczne są niedostępne. Silnik jest wyposażony w akumulator, dzięki czemu dostawa cieczy może być zawsze dokonana. Dostępna jest wersja z czujnikiem ciśnienia, która pozwala na dostawę bez niedogodności związanych z włączaniem czy wyłączaniem pompy. Dzięki ich łatwej instalacji, pompy te mogą stanowić zarówno  wyposażenie mobilne na pojazdach jak i być wykorzystywane w portach, na łodziach i przy pracach rolnych.

Specyfikacja:vdc

 • pompa przekładniowa
 • aluminiowy korpus
 • ‚wejście’ i ‚wyjście’ ze złączkami gwintowanymi
 • stopień ochrony IP 55
 • czujnik ciśnienia (opcja)
 • kable połączeniowe akumulatora z bezpiecznikiem (opcja)

Charakterystyka pracy:

 • przepływ od 5 do 10 l/min (1,4 do 2,8 gal/min)
 • ciśnienie pracy od 5 do 10 bar (70 do 140 psi)
 • lepkość oleju 2000 cSt
 • cykl pracy 30 min
 • natężenie hałasu poniżej 65 Db

d       dd       ddd

Podstawowe różnice między pistoletami manualnymi

Pistolety manulane zostały starannie zaprojektowane, aby zaspokoić potrzebę bezpieczeństwa, łatwości obsługi oraz skuteczności najbardziej wymagających klientów. Charakteryzują się one wysoką wydajnością w oparciu o ich niski opór przepływu w połączeniu z prostotą użytkowania oraz ekonomiczną ceną. Ze względu na ich cechy, mogą one znaleźć zastosowanie nawet przy wysokich transferach paliwa jak również przy pracy grawitacyjnej. Pistolety wyposażone są w dźwignię bezpieczeństwa, zdejmowaną blokadę spustu i są dostępne z rozmaitymi złączkami gwintowymi oraz zredukowaną wylewką na benzynę bezołowiową.

1Wersja Self 2000 do dziś jest punktem odniesienia w dziedzinie pistoletów do ręcznego  dozowania paliwa. Wyposażone w wytrzymałą, aluminiową obudowę ze zintegrowanym złączem obrotowym wykazują możliwości przepływu do 120 l/min.

 

2Wersja Self 3000 posiada odporny, aluminiowy korpus w połączeniu z anty-wstrząsową plastikową powłoką, która ułatwia obsługę użytkowania powodując uchwyt wygodny w przytrzymywaniu nawet przy niskich temperaturach. Zintegrowane złącze obrotowe gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa. Pistolet ten posiada możliwości przepływu do 150 l/min. Dzięki redukcji mocy potrzebnej do otwarcia zaworu, Self 3000 może być wykorzystywany do transferu cieczy o ciśnieniu roboczym do 10 bar.

Plastikowa wersja z przepływem do 80 l/min jest również dostępna. Jak i zarówno wersja na wodę i płyny spożywcze.

3        4        5

K24 – mały licznik, duże możliwości

Przepływomierz cyfrowy K24 przeznaczony jest do płynów o niskiej lepkości. Bardzo łatwy w montażu, wyposażony w ekran przystosowany do instalacji w różnorodnym położeniu. Nadaje się idealnie jako instrument do kontroli dystrybucji cieczy. Wytrzymała, zaplombowana obudowa sprawia, że licznik nadaje się do wykorzystywania praktycznie w każdych warunkach.

 • Korpus z aluminium (K24) lub wzmocnionego poliamidu (wersja plastikowa).
 • Polipropylenowa turbina.2
 • Rodzaje impulsów: jednokanałowy, kontaktron.
 • Karta elektroniczna z wyświetlaczem LCD: 5-cyfrowy częściowy od 0.1 do 99999, 6-cyfrowy łączny od 1 do 999999.
 • Wskazanie przepływu.
 • Powtarzalność 0.2%. Spadek ciśnienia <0.03 bar na 120 l/min.
 • Możliwość kalibracji.
 • Zasilany dwoma bateriami typu AAA.

Wydajność:4

 • przepływ 20-120 l/min
 • dokładność +/- 1%
 • powtarzalność 0.2%
 • maksymalne ciśnienie pracy 20 bar (wersja aluminiowa)
 • ciśnienie rozsadzające 100 bar (wersja aluminiowa)

5

 

Polecane pompy zasilane akumulatorowo

Pompy Panther DC stworzone, aby uzupełnić gamę pomp Panther do dystrybucji oleju napędowego. Są to pompy łopatkowe, samozasysające, z dużą szybkością przepływu i jednocześnie przy łatwej obsłudze i prostym montażu.

Pompy wyposażone są w integralny bypass, zawór przelewowy i ssący. Są one również wyposażone w uszczelnienie mechaniczne, które zapewnia wysoki standard niezawodności pdc2412nawet w niskich temperaturach pracy. Wersja 24/12 może być stosowana w przypadku obu napięć.

Kompaktowe, bezpieczne i niezawodne, mogą być zamontowane na maszynach do robót ziemnych i mobilnych dystrybutorach przy pojazdach silnikowych z dostępnym zasilaniem akumulatorowym.

Specyfikacja techniczna:

 • żeliwny korpus pompy zabezpiecza przed korozją
 • podstawa nośna
 • pompa łopatkowa z wirnikiem ze stali spiekanej
 • uszczelnienie mechaniczne
 • szczotkowy silnik
 • przełącznik ON/OFF
 • bezpiecznik
 • stopień ochrony: IP 55
 • gwint 1″, łącznik bezpośrednio na korpusie pompy

1             2             3

fot. przełącznik ON/OFF            fot. gwint 1″                             fot. filtr

Samozasysające, łopatkowe pompy Bipump do dystrybucji oleju napędowego charakteryzują się wysokim wskaźnikiem przepływu. Wyposażone są w zarór obejściowy. Mocne, niezawodne i biekonomiczne dostępne są w wersjach 12 i 24 wolt. Dzięki ich kompaktowym rozmiarom, łatwości instalacji, niezawodności i bezpieczeństwu, wykorzystywane są jako podstawowy system na placach budowy i przy mobilnej dystrybucji oleju napędowego.

Specyfikacja techniczna:

 • żeliwny korpus pompy zabezpiecza przed korozją
 • pompa łopatkowa z wirnikiem ze stali spiekanej
 • szczotkowy silnik
 • stopień ochrony: IP 55
 • praca przerywana w cyklu 30-minutowym
 • wspornik do mocowania pompy
 • zintegrowany ON/OFF przełącznik
 • flansze 1″
 • dostępna wersja z kablami zasilającymi i kleszczami do połączenia z listwą zasilającą

Untitled1                         Untitled2              Untitled3

fot. kit carry                                            fot. flansze                            fot. przełącznik ON/OFF

Najczęściej wybierane pompy do oleju napędowego

Pompy Panther 56 oraz Panther 72 reprezentują wyniki dokładnej analizy wymagań związanych z dystrybucją oleju napędowego. Te rotacyjne, samozasysające, łopatkowe pompy posiadają mechaniczne uszczelnienie , które gwarantuje stałą niezawodność, nawet w niskich temperaturach. Pompy te charakteryzują się niezawodnością i bardzo często stosowane są przy  stacjonarnych instalacjach dystrybucji oleju napędowego.

Cechy techniczne: p56

 • żeliwny korpus pompy zabezpiecza przed korozją
 • pompa łopatkowa z wirnikiem ze stali spiekanej
 • uszczelnienie mechaniczne
 • wbudowany by-pass
 • wbudowany 100-mikronowy filtr, łatwo dostępny do czyszczenia
 • silnik indukcyjny z aluminiową obudową
 • stopień ochrony: IP 55
 • cykl pracy ciągły
 • złącza gwintowe w obudowie pompy; flansze dostępne na życzenie (w standardzie przy Panther 72)

Łopatkowe, samozasysające zasilane elektrycznie pompy  E120 nadają się idealnie do dystrybucji oleju napędowego.  Pompy te wyposażone są w zawór by-pass. Niezawodne i ekonomiczne dostępne są zarówno z zasilaniem jednofazowym jak i trójfazowym. Dzięki ich niewielkim rozmiarom, łatwości instalacji, niezawodności i bezpieczeństwa są one bardzo często wykorzystywane do użytku prywatnego oraz do różnych zastosowań przemysłowych.

Cechy techniczne: e120

 • żeliwny korpus pompy z działaniem antykorozyjnym
 • pompa łopatkowa z wirnikiem ze stali spiekanej
 • wbudowany by-pass
 • silnik indukcyjny z aluminiową obudową i wspornikami mocującymi
 • stopień ochrony: IP55
 • idealny do pracy ciągłej, silnik z zabezpieczeniem przed przeciążeniem
 • flansze 1”, filtr zewnętrzny

Pompy EN40 i EN50 to najlepsze rozwiązanie do dystrybucji różnego rodzaju cieczy z uwagi na ich wysoką zdolność samozasysającą, możliwość pracy non-stop oraz odrwacalność przepływu. Wyjątkowo szczelna konstrukcja korpusu pompy zapobiega kontaktowi cieczy z silnikiem. Grupa pomp ENM i ENT jest przeznaczona do profesjonalnych zastosowań i intensywnego użytkowania. Na życzenie mogą zostać wyposażone w ręczny by-pass do regulacji przepustowości i głowicy. Pompy te najczęściej wykorzystywane są w rolnictwie, obsłudze morskiej, przemyśle, etc.

Specyfikacja:

 • możliwość odwrócenia przepływu eem25
 • wysokość podnoszenia 6 metrów
 • silnik jedno lub trójfazowy
 • stopień ochrony: IP44
 • profesjonalny przełącznik kierunku
 • praca w trybie ciągłym
 • maksymalna temperatura płynu 90°C (130°C z uszczelkami Viton)
 • maksymalna gęstość płynu 1.1 g/cm
 • zastosowanie: woda, morska woda, olej napędowy, olej, etc.
 • NIE stosować z: benzyną, rozpuszczalnikami i w miejscach z zagrożeniem wybuchem i ogniem